Sunday, February 6, 2011

10 Muassofat Tarbiyah..

Bismillah...
10 Muassofat Tarbiyah...:
  1. Aqidah yang sejahtera (Salimul Aqidah)
  2. Ibadah yang sejahtera (Salimul Aqidah)
  3. Kuat tubuh badan (Salimul Jism)
  4. Akhlaq yang mantap (Matinul Khuluq)
  5. Fikiran yang berpengetahuan (Mutsaqqaful Fiqr)
  6. Mampu berusaha (Qadiran 'Ala Kasbi)
  7. Mampu melawan nafsu (Mujahadatul A'la Nafsi)
  8. Menjaga waktu (Haarithun 'Ala Waqtihi)
  9. Tersusun dalam urusan (Munazzamul Fi Syu'unihi)
  10. Berguna @ bermanfaat untuk orang lain (Naafi'un Lighairih)


No comments:

Post a Comment